Hem > Jan-Ers gård

Jan-Ers gård

Gården Jan-Ers är en av gårdarna i Öster Vrenninge som tillhör Fläckebo socken och ligger i Sala kommun. Under de senaste 20 åren har det genom reparationer och ombyggnader samt en ny byggnad skapats en modern hästgård med inriktning för avel.

Här finns tre lösdrifter med plats för 28 hästar. Till det kommer åtta boxar i det uppvärmda stallet och sju boxar på logen. I nybyggda unghäststallet finns fyra boxar för hantering av unghästar. Ridbana och rasthagar med vita trästaket runt om ger ett seriöst utseende på anläggningen. Det är vita trästaket runt de flesta betesmarkerna också. I det ombyggda magasinet kan gäster tas emot i gårdscaféet eller uppe på puben. Här finns också personalutrymmen.

Det är 28 ha åker och beten som ska producera det grovfoder som behövs.

Till gården hör 13 ha skog. 4 ha skog har slutavverkas då den bestod till stor del av gammal gran och grov asp. I ungskogarna syns tydligt att älgarna trivs här med hårt betade tallplantor och aspsly som är nedbrutet av älgkorna för att älgkalvarna ska nå åt maten på vintern. Ett mindre berg finns att bestiga för den som är intresserad. Svartån är gränsen i väster.

Följ oss på Facebook